Potilasasiamies


Potilasasiamiehen tehtävänä on antaa potilaalle neuvoja ja tietoa hänen oikeuksistaan sekä avustaa tarvittaessa potilasta vahinkoepäilyn, muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa. Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo myös tarvittaessa yritystä ja yrityksen työntekijää vahinkoepäilyn käsittelyssä.

Kiurunmäen potilasasiamiehenä toimii Pihla Salemaa kun yrityksen työntekijä työskentelee Kiurunmäen yksikössä.

Yhteystiedot
Pihla Salemaa
040 707 7171
pihla.salemaa@pp.inet.fi

Mehiläisen potilasasiamies toimii yrityksen potilasasiamiehenä, kun yrityksen työntekijä työskentelee Mehiläisen toimipisteessä.

Terveystalon potilasasiamies toimii yrityksen potilasasiamiehenä, kun yrityksen työntekijä työskentelee Terveystalon toimipisteissä.

www.valvira.fi/terveydenhuolto/potilaan-asema-ja-oikeudet-oikeudet/potilasasiamies