ARVOT & PERUSTEET
"Rakkautta on mahdollistaa toisen eläminen omana itsenään."


ARVOT & PERUSTEET
"Rakkautta on mahdollistaa toisen eläminen omana itsenään."


Image
Työskentelymme perustuu vaikuttavaksi todettuun teoriatietoon ja ammatilliseen osaamiseen ihmisten ja eläinten sosiaalisesta maailmasta.

Arvomaailmassamme kaikella olevalla on sama arvo ja meillä kaikilla on lupa kasvaa, kehittyä ja tulla omaksi itseksemme, saavuttaa oma kehityspotentiaalimme. Toimintaamme ohjaa ajatus siitä, että hyvinvointi syntyy ensisijaisesti turvallisuudentunteen rakentumisesta ja selkeistä rajoista, vastuun kantamisesta yhteisestä hyvinvoinnista sekä perustehtävän kunnioituksesta. Tahdomme omalta osaltamme lisätä ihmisten ja eläinten hyvinvointia ja mahdollisuuksia toimia oman elämänsä subjektina, luontoa ja toisia arvostaen.Image
Työskentelymme perustuu vaikuttavaksi todettuun teoriatietoon ja ammatilliseen osaamiseen ihmisten ja eläinten sosiaalisesta maailmasta.

Arvomaailmassamme kaikella olevalla on sama arvo ja meillä kaikilla on lupa kasvaa, kehittyä ja tulla omaksi itseksemme, saavuttaa oma kehityspotentiaalimme. Toimintaamme ohjaa ajatus siitä, että hyvinvointi syntyy ensisijaisesti turvallisuudentunteen rakentumisesta ja selkeistä rajoista, vastuun kantamisesta yhteisestä hyvinvoinnista sekä perustehtävän kunnioituksesta. Tahdomme omalta osaltamme lisätä ihmisten ja eläinten hyvinvointia ja mahdollisuuksia toimia oman elämänsä subjektina, luontoa ja toisia arvostaen.Easel®


Easel® - ohjaajien tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden vuorovaikutuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä hyvinvointia yksilö- ja yhteisötasolla.

Experiential Social Emotional Learning and Therapy on monitieteellinen ja integratiivinen, vankalle teoreettiselle ja kokemukselliselle pohjalle perustuva tunnetaito-ohjauksen, terapian ja työnohjauksen työmuoto. Easel® jalkauttaa sosiaalista neurotiedettä ja lähitieteitä arkeen sekä kokoaa tutkitusti vaikuttavien terapiasuuntausten ja pedagogiikan keskeisiä elementtejä yhteen. Työmuoto on kehitetty vastaamaan tämän päivän työelämän, koulumaailman ja perheiden tarpeisiin.


Easel®


Easel® - ohjaajien tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden vuorovaikutuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä hyvinvointia yksilö- ja yhteisötasolla.

Experiential Social Emotional Learning and Therapy on monitieteellinen ja integratiivinen, vankalle teoreettiselle ja kokemukselliselle pohjalle perustuva tunnetaito-ohjauksen, terapian ja työnohjauksen työmuoto. Easel® jalkauttaa sosiaalista neurotiedettä ja lähitieteitä arkeen sekä kokoaa tutkitusti vaikuttavien terapiasuuntausten ja pedagogiikan keskeisiä elementtejä yhteen. Työmuoto on kehitetty vastaamaan tämän päivän työelämän, koulumaailman ja perheiden tarpeisiin.

Systeeminen perheterapia

Ammatillinen hoitomuoto, jossa pyrkimyksenä on ymmärtää ja hoitaa parisuhteen tai perheen häiriöitä ja ongelmia tarkastelemalla parisuhteen tai perheen sisäistä vuorovaikutusjärjestelmää.
Tavoitteena on löytää ymmärrystä omalle ja/tai toisen perheenjäsenen käyttäytymiselle ja hakea muutosta lukkiutuneeseen vuorovaikutustilanteeseen perheen sisäistä hyvinvointia edistävästi. Terapiamuotona pari- ja perheterapia soveltuu paitsi mielenterveysongelmien hoitoon myöskin muihin parisuhteen tai perheen elämänkaaren kriisitilanteisiin. Kotatuli on Suomen perheterapiayhdistyksen jäsen.


Systeeminen perheterapia

Ammatillinen hoitomuoto, jossa pyrkimyksenä on ymmärtää ja hoitaa parisuhteen tai perheen häiriöitä ja ongelmia tarkastelemalla parisuhteen tai perheen sisäistä vuorovaikutusjärjestelmää.
Tavoitteena on löytää ymmärrystä omalle ja/tai toisen perheenjäsenen käyttäytymiselle ja hakea muutosta lukkiutuneeseen vuorovaikutustilanteeseen perheen sisäistä hyvinvointia edistävästi. Terapiamuotona pari- ja perheterapia soveltuu paitsi mielenterveysongelmien hoitoon myöskin muihin parisuhteen tai perheen elämänkaaren kriisitilanteisiin. Kotatuli on Suomen perheterapiayhdistyksen jäsen.

GREEN CARE


Tavoitteellista, ammatillista ja vastuullista työtä, jonka tavoitteena on tarjota luontoympäristön ja ryhmän avulla kokemuksellista oppimista, virkistystä tai kuntoutusta.

Keskeisen perustan kaikelle GreenCare-toiminnalle muodostaa ekopsykologia. Se on alkujaan Yhdysvalloissa kehitetty psykologisen teorian ja käytännön haara, jossa ihminen nähdään osana muuta luontoa. Tällöin myös ihmisen ja luonnon hyvinvointi (tai pahoinvointi) ovat yhteydessä toisiinsa. Tavoitteena on ehkäistä ihmisen vieraantumista luonnosta ja rakentaa kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa. Kotatuli on Green Care Finland ry:n jäsenyritys.

GREEN CARE


Tavoitteellista, ammatillista ja vastuullista työtä, jonka tavoitteena on tarjota luontoympäristön ja ryhmän avulla kokemuksellista oppimista, virkistystä tai kuntoutusta.

Keskeisen perustan kaikelle GreenCare-toiminnalle muodostaa ekopsykologia. Se on alkujaan Yhdysvalloissa kehitetty psykologisen teorian ja käytännön haara, jossa ihminen nähdään osana muuta luontoa. Tällöin myös ihmisen ja luonnon hyvinvointi (tai pahoinvointi) ovat yhteydessä toisiinsa. Tavoitteena on ehkäistä ihmisen vieraantumista luonnosta ja rakentaa kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa. Kotatuli on Green Care Finland ry:n jäsenyritys.

KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ PALVELUISTAMME
OTA YHTEYTTÄ


KERROMME MIELELLÄMME LISÄÄ PALVELUISTAMME
OTA YHTEYTTÄ