TYÖHYVINVOINTI
Lämmöllä ja ammattitaidolla


TYÖHYVINVOINTI
Lämmöllä ja ammattitaidolla


Image
Työnohjaus, työhyvinvointi & koulutukset
Työnohjausta ja koulutusta Marrasjärvellä ja koko Lapin alueella
Tutkimusten mukaan vahvat sosioemotionaaliset taidot erottavat erinomaiset ammattilaiset keskinkertaisista, mutta ne ovat välttämättömiä kaikille vuorovaikutustyötä tekeville ammattilaisille. Easel ® tarjoaa tutkitusti vaikuttavan työmuodon ja prosessin niiden tietoiseksi vahvistamiseksi. Tavoitteenamme on erityisesti tutkia työelämässä vaikuttavia vuorovaikutusilmiöitä työntekijän, organisaation ja asiakkaan näkökulmista. Lisääntynyt ymmärrys ihmisten välisistä dynamiikoista myös biologisina ilmiöinä mahdollistaa entistä laadukkaampien palveluiden ja työn tuottamisen sekä näkyy lisääntyneenä työhyvinvointina.


Image
Työnohjaus, työhyvinvointi & koulutukset
Työnohjausta ja koulutusta Marrasjärvellä ja koko Lapin alueella
Tutkimusten mukaan vahvat sosioemotionaaliset taidot erottavat erinomaiset ammattilaiset keskinkertaisista, mutta ne ovat välttämättömiä kaikille vuorovaikutustyötä tekeville ammattilaisille. Easel ® tarjoaa tutkitusti vaikuttavan työmuodon ja prosessin niiden tietoiseksi vahvistamiseksi. Tavoitteenamme on erityisesti tutkia työelämässä vaikuttavia vuorovaikutusilmiöitä työntekijän, organisaation ja asiakkaan näkökulmista. Lisääntynyt ymmärrys ihmisten välisistä dynamiikoista myös biologisina ilmiöinä mahdollistaa entistä laadukkaampien palveluiden ja työn tuottamisen sekä näkyy lisääntyneenä työhyvinvointina.Työnohjaus
Hinta

ALKAEN 100€ - 60 MIN + ALV 24%
Matkakorvaus alkaen 0,55€/km

Easel® Coach - työnohjaus vahvistaa osallistujan omia tunnetaitoja sekä antaa työkaluja ja tukea oman työn tutkimiseen ja opitun liittämiseen osaksi omaa ajattelua ja työtapaa. Työnohjauksella tarkoitamme tässä yhteydessä ammatillista, tavoitteellista ja dialogista yhteistyötä työn laadun, työyhteisön ja työntekijöiden hyväksi.


Prosessin aikana ohjattava/ohjattavat:
 • Lisäävät tiedollista osaamistaan ihmisyyden perusilmiöistä, tarpeista ja vuorovaikutuksen dynamiikan lainalaisuuksista
 • Lisäävät tiedollista osaamistaan stressistä
 • Lisäävät tiedollista osaamistaan lasten ja nuorten sekä perheiden psykososiaalisista kehitysvaiheista ja niiden pulmakohdista
 • Oppivat lisää psyykkisen tasapainon ja hyvinvoinnin tekijöistä
 • Tulevat tietoisimmiksi oman perustehtävänsä tavoitteista ja mahdollisuuksista
 • Lisäävät itsetuntemustaan, tunteidensäätelykykyään sekä ymmärrystään omista reaktioistaan ja niiden vaikutuksesta toisiin
 • Lisäävät sosiaalista tilannetajuaan ja empatiakykyään sekä taitojaan ohjata haastavia vuorovaikutustilanteita rakentavaan suuntaan
 • Vahvistavat omia terveitä rajojaan ja herkkyyttään opettaa terveitä rajoja ja toisten rajojen kunnioittamista
 • Hienosäätävät kykyään kuulla toisten viestejä niin kuin he ne tarkoittavat


Työnohjaus
Hinta

ALKAEN 100€ - 60 MIN + ALV 24%
Matkakorvaus alkaen 0,55€/km

Easel® Coach - työnohjaus vahvistaa osallistujan omia tunnetaitoja sekä antaa työkaluja ja tukea oman työn tutkimiseen ja opitun liittämiseen osaksi omaa ajattelua ja työtapaa. Työnohjauksella tarkoitamme tässä yhteydessä ammatillista, tavoitteellista ja dialogista yhteistyötä työn laadun, työyhteisön ja työntekijöiden hyväksi.


Prosessin aikana ohjattava/ohjattavat:
 • Lisäävät tiedollista osaamistaan ihmisyyden perusilmiöistä, tarpeista ja vuorovaikutuksen dynamiikan lainalaisuuksista
 • Lisäävät tiedollista osaamistaan stressistä
 • Lisäävät tiedollista osaamistaan lasten ja nuorten sekä perheiden psykososiaalisista kehitysvaiheista ja niiden pulmakohdista
 • Oppivat lisää psyykkisen tasapainon ja hyvinvoinnin tekijöistä
 • Tulevat tietoisimmiksi oman perustehtävänsä tavoitteista ja mahdollisuuksista
 • Lisäävät itsetuntemustaan, tunteidensäätelykykyään sekä ymmärrystään omista reaktioistaan ja niiden vaikutuksesta toisiin
 • Lisäävät sosiaalista tilannetajuaan ja empatiakykyään sekä taitojaan ohjata haastavia vuorovaikutustilanteita rakentavaan suuntaan
 • Vahvistavat omia terveitä rajojaan ja herkkyyttään opettaa terveitä rajoja ja toisten rajojen kunnioittamista
 • Hienosäätävät kykyään kuulla toisten viestejä niin kuin he ne tarkoittavat
"Työnohjauksen myötä koen oman ammatillisen identiteettini selkeytyneen ja vahvistuneen."

"Olen saanut Katjalta kovasti tukea, apua ja vahvistusta erilaisiin työhön liittyviin kysymyksiin ja ongelmakohtiin. Katja on auttanut myös selkeyttämään ajatuksiani omasta roolistani tässä työyhteisössä. Työkuvioiden lisäksi Katja on kuunnellut, ymmärtänyt ja maadoittanut minua muidenkin huolta-aiheuttavien asioiden suhteen. Koen, että työnohjauksella on merkittävä rooli työssäjaksamisessa."

- PALVELUOHJAAJA
"Työnohjaus toimi merkittävänä välineenä jaksamisessani töissä sekä omassa elämässä."

"Aito läsnäolo ja kuunteleminen loivat luottamuksellisen suhteen ja vaikeimmistakin asioista oli helppo puhua. Sain oivalluksia ja työkaluja työskentelyyni, jotka auttoivat minua muuttuvissa ja hankalissakin työyhteisön tilanteissa. Itseni kehittämiseen sain kannustusta ja työnohjauksen avulla löysin uuden innostuksen jatko-opintoihin."

- PERHETYÖNTEKIJÄ
"Koen hyötyväni työnohjauksesta ja se tukee henkistä jaksamistani."

"Työnohjauksessa ei anneta valmiita vastauksia. Siellä kysytään hyviä, osuvia kysymyksiä. Kysymysten avulla itse herää omien asioiden äärelle ja löytää uusia näkökulmia asioihin. Katja kertoo myös omia ajatuksiaan ja näkemyksiään, joista huomaa hänen kokemuksensa ja asiantuntijuutensa. Työnohjauksessa otetaan ihminen ja elämän eri osa-alueet kokonaisvaltaisesti huomioon."

- SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
"Työnohjauksessa omaa puhetta ei tarvitse suodattaa. Koen sen vapauttavana ja voimaa antavana."

"Työssä sosiaalityöntekijänä on muita varten, kuuntelee ihmisten tarinoita, ongelmia ja pyrkii näkemään kokonaisuuksia, järjestää palveluja, luo toivoa ja tavoitteita. On ihanaa, kun on paikka (työnohjaus), jossa saa vapaasti purkaa oman kuorman ja ajatukset. Saa olla hetken vain itseä varten."

- SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
"Olen todella tyytyväinen työnohjaukseen. Katja kuuntelee aidosti ja on läsnä koko ajan, haastaen myös pohtimaan omaa työtä ja antaen hyviä vinkkejä haastaviin tilanteisiin."

- PERHETYÖNTEKIJÄ
  "Työnohjauksen myötä koen oman ammatillisen identiteettini selkeytyneen ja vahvistuneen."

  "Olen saanut Katjalta kovasti tukea, apua ja vahvistusta erilaisiin työhön liittyviin kysymyksiin ja ongelmakohtiin. Katja on auttanut myös selkeyttämään ajatuksiani omasta roolistani tässä työyhteisössä. Työkuvioiden lisäksi Katja on kuunnellut, ymmärtänyt ja maadoittanut minua muidenkin huolta-aiheuttavien asioiden suhteen. Koen, että työnohjauksella on merkittävä rooli työssäjaksamisessa."

  - PALVELUOHJAAJA
  "Työnohjaus toimi merkittävänä välineenä jaksamisessani töissä sekä omassa elämässä."

  "Aito läsnäolo ja kuunteleminen loivat luottamuksellisen suhteen ja vaikeimmistakin asioista oli helppo puhua. Sain oivalluksia ja työkaluja työskentelyyni, jotka auttoivat minua muuttuvissa ja hankalissakin työyhteisön tilanteissa. Itseni kehittämiseen sain kannustusta ja työnohjauksen avulla löysin uuden innostuksen jatko-opintoihin."

  - PERHETYÖNTEKIJÄ
  "Työnohjauksessa omaa puhetta ei tarvitse suodattaa. Koen sen vapauttavana ja voimaa antavana."

  "Työssä sosiaalityöntekijänä on muita varten, kuuntelee ihmisten tarinoita, ongelmia ja pyrkii näkemään kokonaisuuksia, järjestää palveluja, luo toivoa ja tavoitteita. On ihanaa, kun on paikka (työnohjaus), jossa saa vapaasti purkaa oman kuorman ja ajatukset. Saa olla hetken vain itseä varten."

  - SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
  "Koen hyötyväni työnohjauksesta ja se tukee henkistä jaksamistani."

  "Työnohjauksessa ei anneta valmiita vastauksia. Siellä kysytään hyviä, osuvia kysymyksiä. Kysymysten avulla itse herää omien asioiden äärelle ja löytää uusia näkökulmia asioihin. Katja kertoo myös omia ajatuksiaan ja näkemyksiään, joista huomaa hänen kokemuksensa ja asiantuntijuutensa. Työnohjauksessa otetaan ihminen ja elämän eri osa-alueet kokonaisvaltaisesti huomioon."

  - SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
  "Olen todella tyytyväinen työnohjaukseen. Katja kuuntelee aidosti ja on läsnä koko ajan, haastaen myös pohtimaan omaa työtä ja antaen hyviä vinkkejä haastaviin tilanteisiin."

  - PERHETYÖNTEKIJÄ


  KOULUTUS JA KONSULTAATIO
  Hinta

  ALKAEN 100€ - 60 MIN + ALV 24%
  Matkakorvaus alkaen 0,55€/km

  Tarjoamme tilauskoulutuksia ja konsultaatiota yrityksille ja yhteisöille sekä Easel ®Ohjaaja -koulutuksia yhteistyössä Easeltraining Oy:n kanssa.

  Tavoitteet
  • Ammatillinen kehittyminen
  • GreenCare-ajattelun syventyminen
  • Tiedon lisääntyminen sosiaalisesta neurotieteestä ja stressin säätelyn mekanismeista
  • Oman vuorovaikutustyön vahvistuminen
   Mitä saan?
   • Saat keskeistä tietoa stressin vaikutuksista oppimiseen ja käyttäytymiseen (myös eläinten kohdalla)
   • Tulet tietoisemmaksi omasta vaikutuksestasi yhteisön ilmapiiriin, toimintakulttuuriin ja kaikkien hyvinvointiin
   • Voimaannut ja jaksat itse entistä paremmin
   • Saat lisää tietoa GreenCare-toiminnasta, sen periaatteista ja luonnon hyvinvointivaikutuksista


   KOULUTUS JA KONSULTAATIO
   Hinta

   ALKAEN 100€ - 60 MIN + ALV 24%
   Matkakorvaus alkaen 0,55€/km

   Tarjoamme tilauskoulutuksia ja konsultaatiota yrityksille ja yhteisöille sekä Easel ®Ohjaaja -koulutuksia yhteistyössä Easeltraining Oy:n kanssa.

   Tavoitteet
   • Ammatillinen kehittyminen
   • GreenCare-ajattelun syventyminen
   • Tiedon lisääntyminen sosiaalisesta neurotieteestä ja stressin säätelyn mekanismeista
   • Oman vuorovaikutustyön vahvistuminen
    Mitä saan?
    • Saat keskeistä tietoa stressin vaikutuksista oppimiseen ja käyttäytymiseen (myös eläinten kohdalla)
    • Tulet tietoisemmaksi omasta vaikutuksestasi yhteisön ilmapiiriin, toimintakulttuuriin ja kaikkien hyvinvointiin
    • Voimaannut ja jaksat itse entistä paremmin
    • Saat lisää tietoa GreenCare-toiminnasta, sen periaatteista ja luonnon hyvinvointivaikutuksista

    työhyvinvointipäivä työnohjaus Hevosavusteisuus Lappi Rovaniemi Sodankylä Inari Kittilä Pello Tornio Ylitornio Kolari Simo Kemi Kemijärvi Salla Pelkosenniemi Savukoski Marrasjärvi Ranua
    TYÖHYVINVOINTI

    Tarjoamme tilauksesta työhyvinvointiluentoja-, hetkiä ja päiviä. Räätälöimme työskentelyn asiakkaan tarpeen ja toiveiden mukaan. Työskentely voi tapahtua Kiurunmäen tilalla asiakkaan kanssa sovittuina aikoina, jolloin siihen voidaan liittää kokemuksellisia harjoituksia luonnossa ja eläintyöparien kanssa. Voimme työskennellä myös asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai työtilassamme Rovaniemen keskustassa. Myös etätapaamiset ovat mahdollisia.

    KYSY LISÄÄ
    Hevosavusteisuus hevosavusteinen terapia Lappi Rovaniemi Sodankylä Inari Kittilä Pello Tornio Ylitornio Kolari Simo Kemi Kemijärvi Salla Pelkosenniemi Savukoski Marrasjärvi Ranua
    HEVONEN TYÖNOHJAUKSEN TUKENA

    Eläin- ja luontoavusteiset kokemukselliset harjoitukset vahvistavat itsetuntemusta, harjaannuttavat vuorovaikutus- ja tunnetaidoissa sekä tuottavat runsaasti iloa ja sykähdyttäviä kokemuksia. Hevoset ovat erinomaisia harjoitusvastustajia harjoitellessasi viestimään vakuuttavasti mutta riittävän herkästi, tai tunnistamaan omia ja toisten tunteita. Kokemuksellinen työskentely luontoympäristössä sopii hyvin myös (työ)ryhmien muutos -ja kehitysprosesseissa sekä esimiestyön tueksi.

    LUE LISÄÄ
    työhyvinvointipäivä työnohjaus Hevosavusteisuus Lappi Rovaniemi Sodankylä Inari Kittilä Pello Tornio Ylitornio Kolari Simo Kemi Kemijärvi Salla Pelkosenniemi Savukoski Marrasjärvi Ranua
    TYÖHYVINVOINTI

    Tarjoamme tilauksesta työhyvinvointiluentoja-, hetkiä ja päiviä. Räätälöimme työskentelyn asiakkaan tarpeen ja toiveiden mukaan. Työskentely voi tapahtua Kiurunmäen tilalla asiakkaan kanssa sovittuina aikoina, jolloin siihen voidaan liittää kokemuksellisia harjoituksia luonnossa ja eläintyöparien kanssa. Voimme työskennellä myös asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai työtilassamme Rovaniemen keskustassa. Myös etätapaamiset ovat mahdollisia.

    KYSY LISÄÄ
    Hevosavusteisuus hevosavusteinen terapia Lappi Rovaniemi Sodankylä Inari Kittilä Pello Tornio Ylitornio Kolari Simo Kemi Kemijärvi Salla Pelkosenniemi Savukoski Marrasjärvi Ranua
    HEVONEN TYÖNOHJAUKSEN TUKENA

    Eläin- ja luontoavusteiset kokemukselliset harjoitukset vahvistavat itsetuntemusta, harjaannuttavat vuorovaikutus- ja tunnetaidoissa sekä tuottavat runsaasti iloa ja sykähdyttäviä kokemuksia. Hevoset ovat erinomaisia harjoitusvastustajia harjoitellessasi viestimään vakuuttavasti mutta riittävän herkästi, tai tunnistamaan omia ja toisten tunteita. Kokemuksellinen työskentely luontoympäristössä sopii hyvin myös (työ)ryhmien muutos -ja kehitysprosesseissa sekä esimiestyön tueksi.

    LUE LISÄÄ
    Kenelle työskentelymme sopii?
    Työskentelymme sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimaan omaa vuorovaikutustaan, saamaan lisää tietoa ihmisten (ja eläinten) sosiaalisesta maailmasta ja jotka haluavat saada työkaluja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin työelämässä. Asiakkaitamme voivat olla esimerkiksi sote-alan työntekijät, varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökunnat, sijaisperheet, lastensuojelulaitokset ja vaikkapa GreenCare-yrittäjät.

    OTA YHTEYTTÄ

    Kenelle työskentelymme sopii?
    Työskentelymme sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tutkimaan omaa vuorovaikutustaan, saamaan lisää tietoa ihmisten (ja eläinten) sosiaalisesta maailmasta ja jotka haluavat saada työkaluja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin työelämässä. Asiakkaitamme voivat olla esimerkiksi sote-alan työntekijät, varhaiskasvatuksen ja koulujen henkilökunnat, sijaisperheet, lastensuojelulaitokset ja vaikkapa GreenCare-yrittäjät.

    OTA YHTEYTTÄ